Matki pszczele linii Kortówka (pochodzenie materiału: południowe Niemcy Schwarzwald, hodowca Willy Straub)

Wyselekcjonowana na bardzo wczesny rozwój w celu maksymalnego wykorzystania wczesnych pożytków z mniszka lekarskiego oraz występującej późno spadzi. Pszczoły są duże, jasno ubarwione, wybitnie łagodne, mało ruchliwe, bardzo dobrze trzymające się plastrów. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Mają tendencję do cichej wymiany, w ulu często czerwią dwie matki. Zimują bardzo dobrze. Charakteryzują się wyjątkowo dużą dynamiką rozwoju co powoduje że już na pożytki wczesnowiosenne uzyskują bardzo dużą siłę, mimo iż wiosną późno podejmują czerwienie. Nadają się szczególnie do pasiek intensywnie prowadzonych, wykorzystujących co najmniej kilka pożytków w sezonie. Wyróżniającą cechą tej populacji jest utrzymywanie dużej aktywności lotnej pszczół przez cały dzień. Jest wybitna także pod względem dużej produkcji pyłku. Od selekcjonowanych rodzin na tę cechę pozyskiwano nawet powyżej 15 kg obnóży pyłkowych w sezonie.

pasieka macierzysta: Maria i Jerzy Wilde, www.pasiekawilde.pl
Matki pszczele linii Hinderhofer (pochodzenie materiału: Niemcy)
Pszczoły tej linii odznaczają się bardzo wysoką produkcją miodu. Miód sklepią na sucho. Są łagodne i umożliwiają przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia. Dobrze zimują. Odznaczają się wczesnym rozwojem, umożliwiającym wykorzystanie wczesnych pożytków, a także umiarkowaną rojliwością. Nastrój rojowy jest rozładowywany przez pojawienie się pożytku i poszerzenie gniazda. Umiarkowanie kitują gniazdo.
pasieka macierzysta: Georg Matlock, Niemcy

Matki pszczele linii Kraińska S

Linia ta zalecana jest na pożytki wczesne i średnio-wczesne oraz wszystkie pożytki nektarowe i spadziowe o równym stopniu nasilenia, osiąga bardzo dużą wydajność miodową. Chętnie przechodzi do nadstawek i kolejnych korpusów. Pozytywne wyniki osiąga w gospodarce stacjonarnej i wędrownej. Tworzy silne, łagodne rodziny. Podczas obfitych pożytków pszczoły same ograniczają matkę w czerwieniu, zaś przy słabszych pożytkach wskazane jest zastosowanie kraty odgrodowej. Pszczoły tej rasy i linii, a zwłaszcza krzyżówki dobrze zimują (mały osyp, małe zużycie pokarmu).

pasieka macierzysta: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Pasieka Zarodowa w Kocierzowach

Matki pszczele linii car Wielka (wyselekcjonowana w 2000 r., pochodzenie materiału car: Nieska, Trojsek, Alpejka, Sklenar, Linz, Peschetz)

Mają szare ubarwienie z możliwością wystąpienia brązowego paska na IV tergicie. Dynamiczny rozwój wiosenny, tworzy silne i bardzo silne rodziny. Pszczoły wykazują tendencję do ograniczenia czerwienia matki przy obfitych pożytkach. Miodna, przystosowana do gromadzenia zapasów w nadstawkach. Pszczoły łagodne, dobrze trzymają się plastra. Wybitnie nierojliwe. po pożytku rzepakowym rzadko wchodzą w nastrój rojowy łatwy do zwalczenia. Linia bardzo dobrze zimuje nawet w warunkach łagodnych zim.

pasieka macierzysta: Wojciech Smaruj, www.pasiekasmaruj.pl