Kupując nasze produkty możecie być Państwo pewni, że zachowujemy najwyższe standardy higieniczne na każdym etapie produkcji i przechowywania produktów pozyskanych w naszej pasiece. W naszej pracowni korzystamy z najwyższej klasy sprzętów produkowanych przez największego na świecie dostawcę urządzeń dedykowanych dla pszczelarstwa. Gospodarujemy na nowych ulach z dennicą osiatkowaną higieniczną. Do pozyskiwania i obróbki miodu używamy nowych urządzeń ze stali nierdzewnej. Skupiamy się na tym aby cały proces pozyskania miodu w żaden sposób nie wpływał na zmianę jego naturalnego charakteru od chwili odebrania miodu z ula do momentu rozlewu do opakowań jednostkowych.

Nasze produkty cieszą się uznaniem klientów na rynku lokalnym i krajowym a zakupione w naszym gospodarstwie miody często wędrują z naszymi klientami po całej Europie i świecie.

Miody rozlewamy wyłącznie do certyfikowanych, nowych, szklanych opakowań jednostkowych (słoi) które zamykamy nowymi wieczkami.

Nasza pasieka oraz stan zdrowia pszczół podlega nadzorowi weterynaryjnemu. Jesteśmy wpisani w rejestrze pasiek pod numerem: 320571108.

Cyklicznie wykonujemy dodatkowe badania zdrowotności pszczół. Ostatnie badanie wykonane zostało przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych. Stan zdrowia pszczół określono na bardzo dobry.

Aby zapewnić wysoką jakość pracy pszczół oraz wytwarzanych produktów staramy się podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie